قرمز سبز آبي خاکستري
بردبارى و درنگ از يك شكم افتادند و هر دو از همت بلند زادند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت